Παρακαλώ διαβάστε τους ακόλουθους όρους χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο. Η χρήση από μέρους σας αυτού του ιστοχώρου συνιστά αποδοχή των όρων αυτών.

Ο ιστοχώρος αυτός ανήκει στην και λειτουργεί από την εταιρεία Αφροδίτη - Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ο.Ε. (εν συντομία “Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε.”), η οποία είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία του Ξενοδοχείου Afrodite Studios στη Χρυσή Αμμουδιά Θάσου. Όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται ή παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστοχώρο, το οποίο συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχο, εικονογραφήσεις και λογισμικό (“Περιεχόμενο”), ανήκει στην εταιρεία Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε., τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της και αυτούς που παρέχουν το περιεχόμενο της.

Όλα τα τμήματα του ιστοχώρου αυτού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στο γενικό σχεδιασμό και το Περιεχόμενο, προστατεύονται από κατοχυρώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός και αν επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις, κανένα τμήμα του ιστοχώρου αυτού ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί με κάθε μέσο και ο ιστοχώρος αυτός, το Περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε., των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της ή των παροχέων του περιεχομένου της, εκτός και αν έχει γίνει επί τούτου ειδική συμφωνία.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την εταιρεία Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε., τους συνεργάτες της και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της για κάθε είδους οικονομική ζημία, έξοδα, κόστη ή βλάβες, όπως και αν αυτά έχουν γίνει, από κάθε μη εγκεκριμένη χρήση από μέρους σας του Περιεχομένου και των σχετικών δικαιωμάτων.

Αν μας εξουσιοδοτήσετε να σας στείλουμε προωθητικό υλικό, ενδέχεται να το κάνουμε χρησιμοποιώντας είτε τη διεύθυνση email είτε τη φυσική σας διεύθυνση, την οποία μας παρείχατε στις αντίστοιχες οθόνες επικοινωνίας, εγγραφής ή πληρωμής. Κατά περιόδους μπορεί να σας ενημερώνουμε για ειδικές προωθητικές ενέργειες, νέες υπηρεσίες, ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν πρόκειται να σας στείλουμε τέτοιου είδους πληροφορίες αν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν επισκέπτεστε ή κάνετε μια κράτηση μέσα στον ιστοχώρο αυτό, τοποθετούμε ένα αρχείο κειμένου και κώδικα που ονομάζεται “cookie” στα αρχεία του φυλλομετρητή (browser) σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας που ένας ιστοχώρος μπορεί να αποθηκεύσει στον φυλλομετρητή σας και αργότερα να το ανακτήσει. Το cookie δεν μπορεί να διαβαστεί από άλλον ιστοχώρο, παρά μόνο από αυτόν που το δημιούργησε.

Τα cookies επιτρέπουν στον ιστοχώρο αυτό να αναγνωρίζουν την πληροφορία που έχετε συναινέσει να κοινοποιήσετε στον ιστοχώρο αυτό, και να κάνουν εφικτή την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κράτησής σας.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να εξετάσουμε την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο πριν και αφού φύγετε από τον ιστοχώρο αυτό.

Ο ιστοχώρος αυτός και το περιεχόμενο του παρέχονται “ως έχουν” και η εταιρεία Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε. εξαιρείται, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία βαθμό, κάθε εγγύησης, διατυπωμένης είτε υπαινισσόμενης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, κάθε υπαινισσόμενης εγγύησης για την εμπορευσιμότητα, την ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση. Οι λειτουργίες που ενσωματώνονται στον ιστοχώρο αυτό ή τα υλικά αυτού, δεν είναι εγγυημένα να είναι αδιάκοπης λειτουργίας ή χωρίς σφάλματα. Εσείς, και όχι η εταιρεία Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε., αναλαμβάνετε το συνολικό κόστος όλων των απαραίτητων υπηρεσιών εξυπηρέτησης ή επιδιόρθωσης εξαιτίας της χρήσης από μέρους σας αυτού του ιστοχώρου.

Ούτε η εταιρεία Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε. ούτε οι διευθυντές της, υπάλληλοι, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, παροχείς περιεχομένου, συνεργάτες ή άλλοι αντιπρόσωποι θα είναι υπόλογοι για ζημίες κάθε τύπου (οι οποίες συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, χαμένα κέρδη, άμεσες, έμμεσες, αντισταθμιστικές, παράγωγες, υποδειγματικές, ειδικές, συναφείς, ή ποινικές ζημίες) οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση αυτού του ιστοχώρου και του Περιεχομένου του.

Όσον αφορά τους συνδέσμους (links) προς λοιπούς ιστοχώρους από τον ιστοχώρο αυτό, αυτοί οι λοιποί ιστοχώροι δεν ελέγχονται από την εταιρεία Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε. και δεν είμαστε υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο που περιέχεται σε κάθε τέτοιο ιστοχώρο ή οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκλήθηκε σε εσάς και η οποία σχετίζεται με τη χρήση από μέρους σας αυτών των λοιπών ιστοχώρων. Παραιτείστε οποιασδήποτε αξίωσης εναντίον της εταιρείας Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε. σχετικής με την προσθήκη συνδέσμων προς εξωτερικούς ιστοχώρους και τη χρήση από μέρους σας αυτών των ιστοχώρων.

Η εταιρεία Αφροδίτη Ξ.Τ.Ε. Ο.Ε. προσπαθεί σε λογικά πλαίσια να διασφαλίσει την ακρίβεια, ορθότητα και αξιοπιστία του Περιεχομένου, αλλά δεν παρέχουμε ουδεμία προτροπή ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και αξιοπιστία του Περιεχομένου.

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία και τα Ελληνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τους παρόντες Όρους, τους Όρους Κράτησης, την Πολιτική Απορρήτου, τις τιμές και τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστοχώρο αυτό, χωρίς προειδοποίηση.


Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εξωτερική Άποψη

Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εξωτερική Άποψη

Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εξωτερική Άποψη

Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εξωτερική Άποψη

Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εσωτερικό δωματίου

Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εσωτερικό δωματίου

Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εσωτερικό δωματίου

Ξενοδοχείο Afrodite Studios, Θάσος - Εσωτερικό δωματίου