Моля прочетете внимателно условията за ползване преди да използвате настоящия уеб сайт. Употребата му от ваша страна представлява приемане на условията за ползване на настоящия уеб сайт.

Настоящият уеб сайт принадлежи на „Афродита – Хотелски и туристически дейности” Събирателно дружество (за краткост „Афродита ХТД СД) и се поддържа от него. На същото дружество принадлежи и хотел Афродита Студиос в местността Хриси Амудия Тасос. Цялото съдържание, което се намира или се представя в настоящия уеб сайт, заедно с текстове, картини, снимки, видео, звук, графични изображения и софтуер („Съдържание”) принадлежи на фирма „Афродита” ХТД СД, на упълномощените й представители и на тези, които го предлагат.

Всички части на настоящия уеб сайт, които включват, но не ограничено, общото проектиране и Съдържанието, са обект на закрила по действащия закон за авторското право (copyright) и по други сродни закони, отнасящи се до права на интелектуалната собственост. С изключение на определени случаи, при които е позволено, нито една част от настоящия уеб сайт или от Съдържанието му не може да бъде копирана или предадена по какъвто и да е начин; уеб сайтът, съдържанието му и всички съответни права ще останат в изключителната собственост на фирма „Афродита ХТД” СД, на упълномощените й представители или на сътрудниците, предоставящи съдържанието му, освен ако не е била сключена специална за това договореност.

Давате съгласието си да обезщетите фирма Афродити ХТД СД, нейните сътрудници и упълномощени представители за всяка финансова щета, разходи или вреди, причинени по какъвто и да е начин, от каквато и да е одобрена употреба от ваша страна на Съдържанието и на съответните права.

Ако ни упълномощите ще ви изпратим офертен материал по пощата или на мейла ви, предоставен ни от Вас на съответните екрани за кореспонденция, записване или заплащане. Периодично може да ви информираме за специални оферти, нови услуги или друга информация, която може да ви интересува. Няма да ви изпратим такава информация, в случай, че ни информирате, че не желаете приемането й.

В някои случаи, когато посещавате или правите резервация в този уеб сайт, ще поставяме във файловете на браузъра (browser) на твърдия диск на вашия компютър един текстов файл и код, който се нарича „cookie”. Бисквитката (cookie) е малък пакет информация, която може да бъде запазена от уеб сайта в браузъра и по-късно да я възстанови. Бисквитката не може да бъде прочетена от друг уеб сайт, а само от този, който я е създал.

Бисквитките (cookies) позволяват на уеб сайта да разпознава информацията, за която сте дали съгласието си да бъде показана и правят възможно резултатното завършване на резервацията ви.

Не използваме бисквитки (cookies) , за да проверим търсенето ви в интернет мрежата, преди и след излизането ви от този уеб сайт.

Настоящият уеб сайт и съдържанието му се предлагат „в настоящия вид”. Фирма „Афродита ХТД” СД изключва в максималната позволена от съответното законодателство степен, всяка гаранция, изразена или намекната, включително, но неограничено, на всяка намекната гаранция относно търгуемостта, удовлетворителното качество или пригодността за определената употреба. Функциите, включени в сайта или материалите му не са с гарантирано постоянно действие или безгрешни. Вие, а не фирма „Афродита ХТД” СД поемате общите разходи по всички необходими услуги, по обслужването или поправянето, породени от ваша страна от употребата на част от тази уеб страница.

Нито фирма „Афродити ХТД” СД, нито нейните директори, служители, упълномощени представители, създатели на съдържанието, сътрудници или други представители ще носят отговорност за щети от всякакъв вид (включващи неограничено, изгубена печалба, преки, косвени, компенсационни, производни, примерни, специални, подобни или наказателни щети), причинени от употребата, невъзможността за употреба или изпълнението на настоящия уеб сайт и на съдържанието му.

Що се отнася до връзките (links) към други сайтове – останалите сайтове не са контролирани от фирма „Афродита ХТД” СД и следователно не носи отговорност за всяко съдържание, предлагано в такива сайтове или за каквато и да е щета, която ви е причинена и свързана с употребата от ваша страна на тези останали интернет места. Отказвате се от всякакви искания срещу фирма „Афродита ХТД” СД, свързани с прибавянето на връзки към външни уеб сайтове и употребата им от вас.

Фирма „Афродита ХТД” СД се опитва в логични граници, да осигури точността, целесъобразността и надеждността на Съдържанието, но не убеждава и не гарантира точността, целесъобразността и надеждността му.

Настоящите условия за употреба подлежат на Гръцкото законодателство и гръцките съдилища са компетентни за решаването на всеки съответен спор.

Запазваме си правото на промяна без предупреждение на настоящите Условия, на условията за резервация, на становището за поверителност, цените и информацията, посочени в настоящия уеб сайт.


Хотел Afrodite Studios, Тасос - Външен изглед

Хотел Afrodite Studios, Тасос - Външен изглед

Хотел Afrodite Studios, Тасос - Външен изглед

Хотел Afrodite Studios, Тасос - Външен изглед

Хотел Afrodite Studios, Тасос - Вътрешните работи стая

Хотел Afrodite Studios, Тасос - Вътрешните работи стая

Хотел Afrodite Studios, Тасос - Вътрешните работи стая

Хотел Afrodite Studios, Тасос - Вътрешните работи стая